Aktualności

7 września 2023

Zdrowe miasto to smart miasto

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbył się panel dyskusyjny pn. „Zdrowe miasto to smart miasto”, w którym udział wzięli: Bartosz Bartoszewicz (Wiceprezydent Gdyni do spraw jakości życia), Robert Bednarski (Dyrektor ds. Smart City z Urzędu  Miejskiego we Wrocławiu), Sergiusz Kmiecik (Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia) oraz Jakub Kalinowski (Prezes Fundacji V4Sport).

Moderatorem dyskusji był Profesor Aleksander Orłowski z Politechniki Gdańskiej. Dyskusja dotyczyła budowania zdrowego, inteligentnego  miasta, miasta przyjaznego obywatelom. 

Sergiusz Kmiecik mówił o holistycznym spojrzeniu na tkankę miejską, podkreślając, że miasto to całość i wspominając o potrzebie zaadresowania kłopotów psychicznych młodych ludzi, a także opieki nad seniorami.

Robert Bednarski przyrównał koncepcję smart city do jakości życia. Podkreślając potrzebę gromadzenia danych o miastach, zauważył, że wykorzystanie technologii jest niezwykle istotne, ale centrum miasta jest człowiek: „technologia tak, ale technologia w tle”. 

Bartosz Bartoszewicz mówił o konieczności tworzenia polityki miejskiej opartej na danych, przywołując znaną książkę „Factfulness”. Miasta są przyszłością, a rozwój miast powinien być zrównoważony. 

Jakub Kalinowski piętnował siedzący tryb życia mieszkańców miast, stwierdzając, że krzesło jest obecnie częstszą przyczyną wczesnej  umieralności niż palenie tytoniu. Niewystarczająca aktywność fizyczna obywateli  jest istotnym problemem do zaadresowania w politycezdrowych miast.  

W dyskusji padały liczne przykłady interesujących projektów o profilu zdrowotnym, na przykład 500 wrocławskich seniorów otrzymało opaski, dzięki którym mogą wezwać pomoc w nagłych wypadkach.

Paneliści podkreślali jak zmienia się świat: kiedyś palenie było modne a dzisiaj modne jest pracować na siedząco.  Mówili o konieczności przeciwdziałania otyłości. Bartosz Bartoszewicz wystosował nawet apel do organizatorów Forum Ekonomicznego, aby eksperymentować: w przyszłym roku można zrobić panel na Śnieżce a wspólną misją uczestników jest, żeby tam najpierw dotrzeć zamiast siedzieć w sali.  Należy dbać o język, którym się posługujemy: nie mówić o innowacji, jeśli sami nie jesteśmy innowacyjni i dbać o prostotę przekazu. Uczestnicy rozmowy poruszyli też kwestię „kontrolowanego zaniedbania dzieci”: nie woźmy ich wszędzie, pozwólmy dzieciom eksplorować miejski świat.

Więcej informacji odnośnie XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu dostępnych jest na stronie www.forum-ekonomiczne.pl

Związek Powiatów Polskich jest partnerem instytucjonalnym tego wydarzenia.