Aktualności

15 października 2023

Nadzór starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - bezpłatne szkolenia

Związek Powiatów Polskich wspólnie z Powiatami-Gospodarzami zapraszają na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane "Nadzór starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa",
które odbędą się:

  • 6 listopada 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13
  • 7 listopada 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44
  • 8 listopada 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie, ul. Spokojna 9
  • 9 listopada 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40

Uwaga: w każdym z ww. terminów będzie przedstawiana ta sama tematyka.

Nadzór starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oparty jest na szczególnej konstrukcji. Organ oraz właściciel gruntu leśnego funkcjonują w konfiguracji „nadzorca-wykonawcza”, a czynnikiem ich łączącym jest właśnie las. Z jednej strony właściciel lasu ma określone obowiązki z nim związane, z drugiej zaś starosta nakłada i egzekwuje zadania związane z gospodarką leśną.
Zadania starosty to nie tylko ustawa o lasach, bowiem aby prawidłowo realizować zadania nadzoru organ musi opierać się również na przepisach procedury i egzekucji administracyjnej, ewidencji gruntów i budynków, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ochrony przeciwpożarowej, a nawet prawa karnego i wykroczeń.

W związku z zawiłością przedstawionej tematyki, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez samorządy powiatowe, Związek Powiatów Polskich realizuje szkolenie, którego celem jest pomoc w prawnym i praktycznym wyjaśnieniu najbardziej newralgicznych kwestii.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Serdecznie zapraszamy!


Załączniki