Aktualności

17 października 2023

Bezpłatne warsztaty szkoleniowe z zakresu „prawa dronowego”, 26, 27 i 30 października 2023 r.

Związek Powiatów Polskich wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wspólnie z Powiatami-Gospodarzami zapraszają na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego podczas których omówione zostaną zagadnienia prawne regulujące kwestie użytkowania dronów.

Szkolenia stacjonarne dbędą się:

  • 26 października 2023 roku w Brzegu (woj. opolskie),
  • 27 października 2023 roku w Płońsku (woj. mazowieckie),
  • 30 października 2023 roku w Poznaniu (woj. wielkopolskie).

Uwaga: w każdym z ww. terminów będzie przedstawiana ta sama tematyka.

Podczas szkolenia omówione zostaną: wpływ najnowszych regulacji prawa lotniczego (w szczególności tzw. „prawa dronowego”) na bezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego wraz z przybliżeniem projektowanych przez ustawodawcę narzędzi do jego utrzymania. Kierunki rozwoju branży bezzałogowych statków powietrznych oraz jej dotychczasowych osiągnięć, a także przedstawiony zostanie zarys szans i zagrożeń z nią związanych. W trakcie warsztatów omawiane będą zagadnienia prawa europejskiego, przepisy krajowe obowiązujące i te będące jeszcze przedmiotem prac legislacyjnych oraz ich praktyczne znaczenie i zastosowanie. Przedstawione zostaną także podstawy prawne używania dronów oraz wymagania, jakie muszą być spełnione, aby latać bezpiecznie oraz zgodnie z prawem.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Prawo nowych technologii – drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, a realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Serdecznie zapraszamy!


Załączniki