Aktualności

23 października 2023

Ochrona danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych przy użyciu dronów - bezpłatne szkolenia, 2 i 8 listopada br.

Związek Powiatów Polskich wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpracy z Kancelarią Radców Prawnych SBC zapraszają na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane "Ochrona danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych przy użyciu dronów", które odbędzie się 2 oraz 8 listopada 2023 roku (termin do wyboru) w godzinach od 9:00 do 13:00.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące tematy: na czym polega ochrona danych osobowych, czemu służy, dlaczego jest istotna także w przypadku korzystania z dronów; RODO i inne przepisy o ochronie danych osobowych; dane osobowe i inne kluczowe pojęcia – w jakich przypadkach mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście używania dronów; kogo dotyczy ochrona danych osobowych, a kto ma przestrzegać jej zasad i kto jest odpowiedzialny; zasady przetwarzania danych na gruncie RODO – kiedy i jak dane osobowe można przetwarzać w związku z używaniem dronów i za pośrednictwem dronów; podmiot przetwarzający i powierzenie przetwarzania – outsourcing usług a ochrona danych osobowych w kontekście dronowym; prawa osób, których dane dotyczą – zasady realizacji uprawnień; rozbudowane obowiązki i procedury, klauzule informacyjne, klauzule zgody. Ponadto omówiona zostanie: organizacja systemu ochrony danych – jakie procedury i dokumentację wprowadzić; jakie polityki wdrożyć, żeby wykazać zgodność z RODO przy korzystaniu z dronów; analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych – kto, w jakim celu i kiedy musi ich dokonywać; czym są naruszenia ochrony danych osobowych oraz jak na nie reagować, aby nie naruszyć przepisów prawa; inspektor ochrony danych – jaka jest jego rola, czy go wyznaczać oraz jakimi obowiązkami go obarczyć, a także czego oczekiwać od osoby pełniącej tę funkcję; organ nadzorczy – jakie kompetencje ma Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; czy administracyjne kary pieniężne to jedyny sposób jego działania; środki ochrony prawnej; odpowiedzialność i sankcje – komu i za co przysługuje odszkodowanie; kto odpowiada karnie; jak wygląda odpowiedzialność pracowników w przypadku naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych.

Szkolenie poprowadzi dr hab. Marlena Sakowska-Baryła.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Prawo nowych technologii – drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, a realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 31 października br.

Serdecznie zapraszamy!


Załączniki