Aktualności

31 października 2023

Najpilniejsze oczekiwania szpitali powiatowych

30 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich i Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Prezes OZPSP Waldemar Malinowski przedstawił najpilniejsze oczekiwania szpitali powiatowych zaznaczając, że muszą być spełnione do końca 2023 r. ze względów formalno-prawnych:

  • Zapłata za wszystkie nadwykonania (w zakresach limitowanych i nielimitowanych);
  • Uregulowania spłaty 1/12;
  • Odrobienie i wykonanie świadczeń w zakresie ryczałtu za 2022 r.;
  • Zapłata za wykonane świadczenia ponad wartość umowy ryczałtowej w 2023 r.;
  • Zmiany wycen i poprawy rentowności.

Ponadto zwrócono uwagę, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest wadliwe i szpitale powiatowe nie są w stanie spełnić wymagań w nim zawartych. Podkreślono, że bez koniecznych zmian szpitale nie podejmą się realizacji świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2024 r.

Decydenci mają się odnieść do wyżej wymienionych kwestii na kolejnym spotkaniu 7 listopada br.