Aktualności

8 listopada 2023

Echa z rozmów z Ministerstwem Zdrowia, NFZ oraz AOTMiT

7 listopada br. odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) i Związku Powiatów Polskich (ZPP) z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem oraz prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Romanem Toporem-Mądrym.

Dotyczyło ono następujących tematów:

  • Zapłata za wszystkie nadwykonania (w zakresach limitowanych i nielimitowanych);
  • Uregulowania spłaty 1/12;
  • Odrobienie i wykonanie świadczeń w zakresie ryczałtu za 2022 r.;
  • Zapłata za wykonane świadczenia ponad wartość umowy ryczałtowej w 2023 r.;
  • Zmiany wycen i poprawy rentowności;
  • Nowych zapisów dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Po raz kolejny przedstawiciele strony rządowej nie przedstawili żadnych nowych propozycji na rozwiązanie powyższych problemów, argumentując to brakiem środków w budżecie. Zostaliśmy poinformowani, że w planie jest przesunięcie do budżetu NFZ 400 mln zł, które zostaną przekazane z Ministerstwa Zdrowia (z budżetu niewykorzystanych środków na inwestycje). Nie wiemy jednak w jaki dokładnie sposób i na co zostaną one przeznaczone. Ponadto zaproponowano zmianę wzoru obliczenia ryczałtu na I kwartał 2024 r.

Nie doszliśmy do żadnego konkretnego porozumienia. Nie przedstawiono sensownych propozycji w odpowiedzi na nasze postulaty. Nie ma decyzyjności, mamy okres przejściowy, a obecne kierownictwo MZ ewentualne decyzje zrzuca na przyszły rząd. Nie mamy na to czasu – mówi Waldemar Malinowski, prezes OZPSP.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu w zapisach dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nakłada na szpitale m.in. obowiązek zatrudnienia dodatkowego specjalisty i wykonywania szerokiego zakresu badań i innych świadczeń. Przy obecnych brakach kadrowych jest to wręcz nie możliwe do realizacji. Ponadto za tą decyzją nie idą żadne dodatkowe środki. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w tej kwestii będziemy rekomendować dyrektorom szpitali wypowiedzenie umów.

Nie zgadzamy się na przerzucanie obowiązków podstawowej opieki zdrowotnej na szpitale powiatowe i to bez jakichkolwiek dodatkowych środków, które pokryją koszty wykonywanych badań. Te zapisy nie były w żaden sposób konsultowane z naszym środowiskiem – mówi Waldemar Malinowski, prezes OZPSP.

Decydenci, którzy odpowiadają za organizację i finanse systemu ochrony zdrowia, pozostawiają szpitale z problemami, które powstały w wyniku decyzji rządu. Musimy mieć tutaj świadomość, że np. w przypadku lipcowych podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia szpitale nie otrzymały pieniędzy na ich pokrycie. Środki te pochodziły z nadwykonań z I kwartału 2023 r.

Trzeba podkreślić, że kwestię nadwykonań i niedowykonań w ryczałcie uregulowałaby dodatkowa kwota 500 mln zł.

Apelujemy do Pani Minister Zdrowia, Ministra Finansów i Premiera, aby niezwłocznie zajęli się problemami, które są palące i bardzo istotne i dotyczą wszystkich Polaków. Dziś, w przypadku szpitali powiatowych i złych decyzji obecnego rządu to właśnie „pieniądze są na pierwszym miejscu potrzeb w ochronie zdrowia".

Czekamy na pilne rozwiązanie problemów przedstawionych przez nasze środowisko.