Aktualności

10 listopada 2023

Zakończenie roku księgowego - najlepsze praktyki - bezpłatne szkolenie, 30 listopada 2023 r., online

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie  pt. „Zakończenie roku księgowego - najlepsze praktyki”, które odbędzie się 30 listopada 2023 r. o  godzinie 10:00.

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnych do zamknięcia roku 2023, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania dobrych praktyk oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.
 
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Zdobędziesz, uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę dotyczącą szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej, niezbędną do zamknięcia roku 2023,
 • Przypomnisz sobie zasady i obowiązkowe czynności podejmowane z zakresu zamknięcia roku i przygotowania sprawozdań finansowych, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych,
 • Poznasz konkretne zapisy ewidencyjne dotyczące procesu zamknięcia roku.

W programie szkolenia m.in.: 

 • Podział zadań i odpowiedzialności za prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych,
 • Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych,
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
 • Analiza wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
 • Metody inwentaryzacji oraz dokumentacja dotycząca inwentaryzacji (przykładowe księgowania),
 • Amortyzacja i umorzenie,
 • Należności i zobowiązania – ustalenie ich stanu i odpowiednie ich rozpisanie, 
 • Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących i ich ewidencja,
 • Zasady ewidencji odsetek od należności i zobowiązań oraz sposoby ich prezentacji w sprawozdaniu.

Szkolenie adresowane jest do:
Pracowników działów finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych w tym:

 • księgowych w placówkach publicznych,
 • inspektorów i dyrektorów referatów ekonomicznych Wydziałów Edukacji,
 • księgowych i dyrektorów CUW i zespołów obsługi oświaty (branża Administracja Oświaty).
 • skarbników w JST.

Szkolenie poprowadzi:

Justyna Kisielewska - Naczelnik Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta Sopotu. Ekonomista, ekspertka w dziedzinie rozliczania projektów europejskich i szeroko pojętej rachunkowości budżetowej.

WIĘCEJ INFORMACJI i formularz bezpłatnego zapisu na stronie => https://bit.ly/3QQqW63

Organizatorem szkolenia jest: Wolters Kluwer Polska.