Aktualności

9 listopada 2023

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

9 listopada odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Omawiano kilka tematów.

Pierwszym wątkiem, jaki miał zostać podjęty, była Informacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii na temat źródeł finansowania samorządów gminnych w realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, w szczególności kwestii finasowania zadania dotyczącego opracowania uproszczonych audytów energetycznych. Niestety, na posiedzeniu nie pojawił się odpowiednio umocowany przedstawiciel resortu rozwoju. Strona samorządowa po raz kolejny zwracała uwagę, że państwo powinno zapewnić finansowanie zadania, chociaż ze strony resortu klimatu pojawiła się wątpliwość czy znowelizowane przepisy są odpowiednio interpretowane. Ustalono, że niedługo odbędzie się spotkanie robocze w tym temacie.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.