Aktualności

15 listopada 2023

Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

14 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia pochylono się nad siedmioma projektami.

Pierwsze dwa projekty tj. projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, rozpatrzono łącznie z uwagi na ich zbieżny merytorycznie zakres (różnią się one jedynie grupą zawodową, do której są skierowane). Do projektów tych, uwagi zgłosił ZPP, wskazując, że w ocenie skutków regulacji, projektodawca nie obliczył kosztów, jakie będą musiały ponieść samorządy w przypadku zmian w wysokości kwot określonych w rozporządzeniach. Chodzi o koszty związane z nieopłaconą pomocą prawną z urzędu w przypadku spraw, gdzie stroną jest straż miejska/gminna. W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości, wskazało, że w roku 2017 była to kwota 10 000 zł/15 000 zł w skali kraju. Z uwagi na fakt, że OSR do projektów nie został sporządzony prawidłowo i wymaga uzupełnienia, odstąpiono od opiniowana projektów, do czasu aż braki zostaną uzupełnione.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.