Aktualności

21 listopada 2023

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

20 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRIST. Podczas posiedzenia omówiono jeden projekt i dwie sprawy różne.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Do poprzedniej wersji projektu uwagi zgłosił ZPP. Wszystkie uwagi Związku zostały uwzględnione w nowym tekście projektu.

Z uwagi, na zbliżający się termin wdrożenia e-doręczeń, na wniosek Związku Powiatów Polskich omówiono kilka najbardziej pilnych kwestii, które sprawiają problemy samorządom zobowiązanym do składania wniosków o założenie skrzynki do e-doręczeń, które to wymagają rozstrzygnięcia.

Ministerstwo Cyfryzacji, wskazało, po raz wtóry, że w przypadku zakładania skrzynek na gminę/powiat/województwo skrzynka powinna być założona kolejno na urząd miasta/urząd gminy/starostwo powiatowe/urząd marszałkowski. W takim przypadku winien zostać podany numer NIP gminy/powiatu/województwa.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.