Aktualności

30 listopada 2023

Relacja z listopadowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

29 listopada br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obradom współprzewodniczyli minister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz burmistrz miasta i gminy Proszowice Grzegorz Cichy.

Podziękowania za dotychczasową współpracę

Na początku spotkania Grzegorz Cichy w imieniu strony samorządowej pogratulował ministrowi Pawłowi Szefernakerowi objęcia funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz podziękował za dotychczasową współpracę.

Cieszymy się i dziękujemy za to, co się do tej pory działo w KWRiST, panu Szefernakerowi osobiście. Dlatego, że to nie był łatwy czas dla nas wszystkich i z całą pewnością nasze marzenia co do działalności samorządu terytorialnego sięgają dalej, niż udało się to osiągnąć. Ale cieszymy się, że Pan minister był z nami, bo gdyby go nie było, nasza samorządność wyglądałaby gorzej niż dzisiaj – dodawał Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Szczególne podziękowania przekazano również innym ministrom, którzy rzetelnie przez ostatnie lata pracowali w KWRiST. Uhonorowani zostali: wiceminister rodziny Stanisław Szwed, wiceminister finansów Sebastian Skuza oraz wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

W sposób szczególny chcemy podziękować ministrom, którzy towarzyszyli nam prawie zawsze, na każdym posiedzeniu Komisji. Bo obecność ministrów nie była codziennością – zaznaczał Marek Wójcik.

W imieniu strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego składamy podziękowania Panom Ministrom za dotychczasową współpracę. Przekazujemy nasze uznanie za sprawne współdziałanie, rozwiązywanie wielu problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz zaangażowanie w prace Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – napisali w podziękowaniach przekazanych ministrom przedstawiciele JST.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.