Aktualności

3 stycznia 2024

Postępowania scaleniowe i wymiana gruntów - więcej niż teoria prawa

W dzisiejszych czasach, gdy media często skupiają się na głośnych tematach, istnieje obszar prawa i administracji, który, choć rzadko go zauważamy, ma duże znaczenie dla części społeczeństwa. Mowa tu o postępowaniach scaleniowych i wymianie gruntów.

Większość osób, nawet związanych zawodowo z prawem, administracją publiczną czy rolnictwem, często nie zdaje sobie sprawy z istnienia tych procedur w polskim systemie prawnym. To tematyka mało eksplorowana w literaturze prawniczej, a jednak jej znaczenie jest znaczące.

Postępowania scaleniowe i wymiana gruntów rolnych i leśnych są elementem polityki rolnej i leśnej państwa, dążącej do efektywności ekonomicznej gospodarstw rolnych.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom płynącym z samorzadów powiatowych Związek Powiatów Polskich wydał kolejną bezpłatną publikację. Tym razem odpowiadając na pytania z zakresu dotyczącego właśnie scalania i wymiany gruntów.

W publikacji tej autor kładzie nacisk na praktyczne aspekty procesów scalania i wymiany gruntów. Kluczową rolę odgrywa w nich powiat, a szczególnie starosta, któremu powierzono praktycznie całość zadań związanych z formalnym etapem przeprowadzenia tych postępowań.

Warto zauważyć, że postępowania te, choć zdają się być sprawami technicznymi, angażują emocje związane z granicami nieruchomości i ich wielkością. 

Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytania, które mogą się nasuwać podczas stosowania przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz aktów stosowanych pomocniczo. Autor podejmuje interpretację przepisów, starając się dostarczyć czytelnikowi właściwe rozumienie norm wynikających z konkretnej regulacji.

Adresowana do starostów, wojewodów, pracowników starostw, urzędników administracji rządowej, przedstawicieli sądownictwa administracyjnego, geodetów, zarządców nieruchomości, wykonawców prac poscaleniowych, inwestorów, rolników i wszystkich zainteresowanych tematyką, publikacja może także posłużyć jako materiał do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa nieruchomości.

Autorem publikacji jest ekspert Związku Powiatów Polskich Adrian Pokrywczyński.

Wydawnictwo można pobrać poniżej.


Załączniki