Aktualności

4 stycznia 2024

Przedstawiciele ZPP na spotkaniu z Ministrem Cyfryzacji

fot. gov.pl

Minister Krzysztof Gawkowski oraz wiceministrowie spotkali się z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego. Tematem wydarzenia było m.in. wypracowanie zasad współpracy między samorządami a administracja rządową. 

Spotkanie ministrów odbyło się w formie konsultacji społecznych. Poza wicepremierem wzięli w nich udział ze strony Ministerstwa Cyfryzacji: wiceministrowie Michał Gramatyka oraz Paweł Olszewski, a także dyrektor generalny – Bartosz Dominiak. 
W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, takich jak: Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Samorządów Polskich, Związek Województw RP, Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich.

Celem wydarzenia było nawiązanie współpracy oraz wstępna identyfikacja kluczowych wyzwań zgłaszanych przez samorządy.

Współpraca z samorządami w zakresie cyfryzacji jest bardzo ważna, jest bowiem wiele nici, które nas łączą – powiedział minister Krzysztof Gawkowski. – Tworzymy prawo, z którego Wy korzystacie – dodał.

Minister podkreślił, jak ważne jest wypracowanie wspólnych dobrych praktyk. Zapewnił, że samorządy mogą liczyć na wsparcie, liczy jednak również na współpracę ze strony samorządów. To konieczne, by dobrze identyfikować potrzeby.

Cyfryzacja jest ważna!

Cyfryzacja jest ważna, to priorytet w finansowaniu państwa, to jest nasza perspektywa – powiedział minister Krzysztof Gawkowski. – Rozmawiajmy o przyszłości. Pamiętajmy, o tym, co było dobre. Myślmy, co poprawić - dodał.

Minister zapewnił gości, że żadna ze zgłoszonych spraw nie pozostanie bez odpowiedzi. Zapowiedział też otwartość na rozmowy i regularne konsultacje społeczne. Te ogólne mają odbywać się raz na kwartał, otwarte raz na pół roku. Dodatkowo, konsultacje społeczne będą organizowane przy poszczególnych projektach. Informacje pojawiać będą się na stronie GOV.PL/cyfryzacja.

Cyfrowa Polska z perspektywy samorządu

Wśród kwestii poruszanych przez samorządy znalazły się m.in.: wielokrotnie - cyberbezpieczeństwo, niedofinansowanie kadry IT, dalsze wdrażanie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD RP, ustawa o e-Doręczeniach, dalszy rozwój aplikacji mObywatel, systemu CEPIK i EIK. W dalszej perspektywie czasowej - głosowanie przez internet czy interoperacyjność.

Minister Krzysztof Gawkowski odniósł się do zgłoszonych problemów. Zapowiedział m.in.: wzmocnienie prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, rozwój systemu EZD RP, zwiększanie dostępu do szerokopasmowego internetu, prace nad systemem e-Doręczeń czy tworzenie pilotaży. Podkreślił, że samorządy mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Przedstawiciele samorządów mają też znaleźć się w Radzie ds. Cyberbezpieczeństwa.

Źródło: www.gov.pl