Aktualności

11 stycznia 2024

Spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Finansowanie oświaty, kwestia dotacji szkół i placówek niepublicznych, rola kuratorów oświaty, sposób kształtowania sieci szkół – te między innymi zagadnienia stały się tematem rozmów Związku Powiatów Polskich z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ze strony resrotu edukacji udział w spotkaniu wzięła Minister Edukacji Barbara Nowacka, Sekretarz Stanu Katarzyna Lubanuer, Sekretarz Stanu Henryk Kiepura, Podsekretarz Stanu Paulina Piechna-Więckiewicz, Podsekretarz Stanu Izabela Ziętka ora dyrektorzy departamentów MEN.
Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Prezes Zarządu ZPP, Starosta Bielski Andrzej Płonka; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna; Dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz oraz Jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Podczas spotkania dyskutowano o najistotniejszych z punktu widzenia oświaty zagadnieniach. Znalazły się wśród nich przede wszystkim kwestie finansowania edukacji, nadzoru pedagogicznego czy wzmocnienia profilaktycznej roli szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Minister Barbara Nowacka zapowiedziała zmiany, które mają na celu przywrócenie prestiżu zawodu nauczyciela oraz podkreśliła, że planowane od stycznia tego roku 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz 33-procentowe podwyżki dla nauczycieli początkujących pozwolą na stopniowe rozwiązanie problemów kadrowych w polskiej szkole. – Praca na stanowisku dydaktyka, wychowawcy czy psychologa stanie się atrakcyjna – zapewniła minister.
 


Galeria zdjęć

Pokaż więcej zdjęć