Aktualności

14 marca 2024

SGH i Związek Powiatów Polskich łączą siły dla rozwoju samorządu terytorialnego

13 marca 2024 roku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), reprezentowana przez Jego Magnificencję Rektora, prof. dr hab. Piotra Wachowiaka, oraz Związek Powiatów Polskich, reprezentowany przez Prezesa Zarządu, Andrzeja Płonkę, podpisały historyczny list intencyjny, otwierając nowy rozdział w zakresie współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej.

Zawarta umowa zakłada bliską współpracę obu instytucji w obszarach kluczowych dla rozwoju i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu powiatowego. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko wymianę wiedzy i doświadczeń, ale także wspieranie młodych talentów i przyszłych liderów lokalnych społeczności.

W ramach współpracy przewidziane są różnorodne formy aktywności, w tym m.in. wsparcie przy organizacji studiów i studiów podyplomowych, współorganizacja konferencji naukowych, seminariów oraz kursów e-learningowych. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczny aspekt współpracy, co przejawia się w organizacji staży i praktyk dla studentów SGH, co ma bezpośrednio przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia i przygotowania absolwentów do realnych wyzwań zawodowych.

Współpraca ta jest również okazją do wzajemnego promowania osiągnięć i inicjatyw, co z pewnością przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności obu instytucji oraz ich pozytywnego wizerunku zarówno w środowisku akademickim, jak i w szerszej społeczności.

List intencyjny podpisany przez SGH i Związek Powiatów Polskich jest wyrazem wzajemnego zaangażowania w dążeniu do doskonałości w edukacji i badaniach naukowych, a także w praktycznym stosowaniu wiedzy na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

GALERIA zdjęć dostępna jest TUTAJ.