Aktualności

20 marca 2024

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Innowacyjny Samorząd” 2024

Do 31 marca Serwis Samorządowy PAP czeka na zgłoszenia jednostek samorządu terytorialnego do bezpłatnego konkursu „Innowacyjny Samorząd”. Zgłaszać można nowatorskie rozwiązania dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania gmin, powiatów i województw.

Celem inicjatywy jest promowanie kreatywnych samorządów, a także chęć inspirowania innych do podejmowania działań na rzecz wdrażania innowacji w ich codziennej pracy.

Najważniejszym kryterium oceny w konkursie jest nowatorstwo oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Praktyka dotychczasowych edycji pokazuje, że projekty wcale nie muszą być duże i kosztowne – czasami wystarczy drobna zmiana, nietuzinkowy pomysł, by coś zaczęło lepiej funkcjonować.

"W tym roku Serwis Samorządowy PAP ogłasza konkurs „Innowacyjny Samorząd” po raz piąty. Do tej pory do redakcji wpłynęło już niemal tysiąc opisów innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez polskie samorządy" - podsumowuje Anna Banasik, redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP. "Jestem przekonana, że i w tym roku ze względu na bogactwo zgłoszeń wybór laureatów będzie bardzo trudny" - dodaje.

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach: miasta duże – powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty oraz samorządy województw.

Laureatów wyłoni kapituła, w której zasiądą przedstawiciele samorządów, świata nauki, ministerstw oraz redakcji Serwisu Samorządowego PAP. Zwycięskie projekty ogłosimy podczas gali zaplanowanej na 28 maja w Warszawie.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2024 r. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej.

Patronat honorowy nad konkursem objęły: Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw RP.