Aktualności

20 marca 2024

Echa z prac Zespołu ds. Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KWRiST

Temat podjęcia przez rząd sprawy utworzenia pomorskiego związku metropolitalnego i polityki metropolitalnej kraju – tym zajął się Zespół do Spraw Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który odbył się 19 marca br.

Z udziałem samorządowców z Pomorza odbyło się posiedzenie Zespołu Ustrojowego KWRiST. Apelowali oni o podjęcie przez rząd inicjatywy w sprawie utworzenia metropolii Trójmiasta. Bazę ma stanowić projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, w skład którego wchodzi 61 miast, gmin i powiatów.

Jednocześnie omówiono ogólne założenia polityki metropolitalnej kraju przygotowane przez Unię Metropolii Polskich.

Dalsza częśc relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.