Aktualności

28 marca 2024

Relacja z marcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Omówienie wyników kontroli NIK, nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, obowiązek ubezpieczenia pojazdów oraz ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych były głównymi tematami posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 27 marca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Tomasz Szymański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. Z ramienia Związku Powiatów Polskich udział wzięli: Jan Grabkowski - Wiceprezes ZPP, Starosta Poznański; Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura ZPP oraz Jego Zastępca Grzegorz Kubalski.

Ustawa o pomocy uchodźcom wojny na Ukrainie

Pierwszym punktem obrad było przedstawienie przez Macieja Duszczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji kluczowych zmian w przygotowywanej nowelizacji ustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zmiany te są odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację oraz na wnioski napływające od wojewodów i samorządów.

Jak poinformował Wiceminister przedłużenie obowiązywania ustawy do 30 czerwca br. otwiera drogę do wprowadzenia istotnych modyfikacji, które mają na celu dostosowanie świadczeń i wsparcia do obecnych potrzeb. W trakcie prac nad nowelizacją uwzględniono liczne spostrzeżenia samorządów, które w dużej mierze pokrywały się ze sobą, co świadczy o wspólnych priorytetach i wyzwaniach stojących przed lokalnymi władzami. Wśród planowanych zmian znalazło się usunięcie niektórych drobniejszych przepisów, takich jak opłaty za zdjęcia do dokumentów czy jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 złotych. Ponadto, rozważane jest zniesienie artykułu 13 ustawy, który przewiduje wypłaty dla osób udostępniających mieszkanie i wyżywienie uchodźcom, co ma na celu skupienie środków na bezpośredniej pomocy potrzebującym. Pozostaną natomiast pieniądze na zbiorowe zakwaterowanie, znikną testy na covid.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.