Aktualności

4 kwietnia 2024

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

3 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji obradował Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. Posiedzenie skupiło się wobec tematyki spraw różnych, gdzie strona samorządowa zgłosiła kilka tematów, którymi winien zająć się Zespół.

Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Opinię pozytywną uzyskała również propozycja rewizji KPO. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MFiPR, w nowej odsłonie KPO ma znaleźć się dedykowany dla samorządów program, z którego sfinansowany zostanie sprzęt komputerowy i szkolenie kadry urzędniczej, połączone z wdrażaniem w urzędach systemów klasy EZD. Pomysł, jest pokłosiem propozycji, z jaką do Ministerstwa Cyfryzacji zwrócił się Związek Powiatów Polskich.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.