Aktualności

22 maja 2024

Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS)

Związek Powiatów Polskich, wspólnie z innymi korporacjami samorządowymi funkcjonującymi w ramach KWRiST, włączył się we wsparcie realizacji kolejnej edycji badania, którego efektem będzie opracowanie Wskaźnika Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS).

Badanie to realizowane jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, a jego celem jest prognozowanie przyszłych możliwości rozwojowych samorządów w oparciu o opinie zebrane od osób zarządzających JST.

Badaniem mają zostać objęte wszystkie samorządy w Polsce.

Prezentacja wyników będzie połączona z debatą na temat koniecznych do podjęcia działań, które wzmocnią potencjał rozwojowy samorządów.

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w tym badaniu.

Prosimy o uzupełnienie ankiety dostępnej pod linkiem: https://forms.office.com/e/XiGuxkGJTZ

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 7 minut.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na mail: cpitt@sgh.waw.pl


Załączniki