Aktualności

20 czerwca 2024

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

19 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Podczas posiedzenia omówiono trzy projekty oraz cztery sprawy różne.

Pozytywną opinię Zespołu (bez zgłaszanych uwag) otrzymały następujące projekty:

  • ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego,
  • rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych,
  • rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027.

Sprawy różne rozpoczęto od tematu dotyczącego wniosku strony samorządowej o przedstawienie informacji przez resort cyfryzacji na temat stanu prac w zakresie Architektury Informacyjnej Państwa. Prace nad AIP nieustannie trwają, na przełomie lipca/sierpnia br. powinien pojawić się projekt ustawy kompleksowo regulującej zagadnienie.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.