Aktualności

26 czerwca 2024

Echa z prac Zespołu ds. Finansów Publicznych KWRiST

21 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Podczas posiedzenia Zespół pracował nad sześcioma projektami.

Pierwszym z nich był projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Projekt ustawy o Radzie Fiskalnej, do projektu uwagę zgłosił ZPP. W uwadze wskazywaliśmy, że należy usunąć wątpliwość, że przedstawiciela KWRiST zgłasza wspólnie strona samorządowa a nie poszczególni przedstawiciele organizacji samorządowych wchodzących w skład KWRiST – uwaga ta została uwzględniona, a projekt otrzymał pozytywną opinię Zespołu.

Dlasza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.