Aktualności

27 czerwca 2024

Relacja z czerwcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz skład Zespołu ds. łowiectwa, to główne tematy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w środę, 26 czerwca br. w Warszawie.

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina i Wiceprezes Związku Miast Polskich.

Z ramienia Związku Powiatów Polskich w posiedzeniu Komisji udział wzięli: Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu ZPP, starosta poznański oraz Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP.

Posiedzenie rozpoczęło się od wniosku strony samorządowej, by zlikwidować ograniczenie w zakresie liczby zastępców wójta, burmistrza, prezydenta. W ustawie dotyczącej tej sprawy użyte jest określenie liczba mieszkańców, które nie jest jednak do końca zdefiniowane. Samorządy chciałyby być autonomiczne w tej kwestii.

W posiedzeniu KWRiST udział wzięli też przedstawiciele Fundacji Batorego, którzy przedstawili raport Indeks Samorządności 2014-2023. W raporcie uwzględniono wskaźniki finansowe, siłę ustrojową i siłę polityczną.  

Prezydencja Polski w 2025 roku w Radzie Unii Europejskiej

Przedstawicielka KPRM zaznaczyła jak ważna w tym projekcie jest współpraca rządu i samorządów. Będzie to druga prezydencja Polski, która odbywać się będzie w bardzo szczególnym momencie. Z tego powodu oczy całej Europy zwrócone będą na nasz kraj. Głównym hasłem prezydencji będzie bezpieczeństwo postrzegane w wielu wymiarach. Rząd ma nadzieję, że to wydarzenie będzie szansą odbudowania partycypacji społecznej i zaufania do instytucji unijnych. Samorządy zostały zaproszone do czynnego udziału w organizacji spotkań i wydarzeń. Wsparcie zadeklarowało też Ministerstwo Edukacji Narodowej, w zakresie edukacji dzieci i młodzieży na temat prezydencji.

Wynagrodzenia dla pracowników samorządowych

Strona rządowa przedstawiła informację na temat realizacji ustaleń z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli na temat przeglądu regulacji dot. wynagrodzeń pracowników samorządowych. Strona rządowa podtrzymuje swoje dotychczasowe rozporządzenie. Wciąż prowadzone są analizy, które wymagają konsultacji z innymi resortami. Marek Wójcik zaznaczył, że strona samorządowa nie może procedować rozporządzenia w obecnym kształcie. Strona samorządowa wyraźnie prosiła o rozmowę na temat kompleksowej sytuacji wynagrodzeń pracowników samorządowych. Z przekazanych informacji wynika, że rozporządzenie zostanie odchudzone tylko w stosunku do dwóch stanowisk – straży miejskiej i geodezji. Wszystkie pozostałe elementy nie pojawią się w rozporządzeniu. Strona samorządowa postuluje, żeby ewentualne zmiany nie następowały w trakcie roku budżetowego ale od 1 stycznia roku kolejnego. Marek Wójcik zaznaczył, że mamy dziś do czynienia z totalnym spłaszczeniem wynagrodzeń pracowników samorządowych i kwestia ta wymaga pilnego uregulowania.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.