Aktualności

28 czerwca 2024

Finansowanie służby zdrowia przez powiaty i miasta – najnowsze dane

Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia finansowego szpitali stale rośnie, jednak kondycja tych placówek wciąż pozostaje trudna. Związek Powiatów Polskich (ZPP) publikuje analizę pt. „Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 2015-2023”, rzucając światło na finansowe wyzwania, z jakimi borykają się te placówki.

Dane przedstawione w raporcie opierają się na sprawozdaniach finansowych RB-28s, które jednostki samorządu terytorialnego składają do regionalnych izb obrachunkowych, a stamtąd trafiają one do Ministerstwa Finansów. Analiza obejmuje wydatki ponoszone przez powiaty i miasta na prawach powiatu w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, na przestrzeni lat 2015-2023.

Jak wynika z raportu, w wydatkach powiatów i miast na prawach powiatu dominowały wydatki majątkowe. Łączne nakłady na szpitale ogólne w analizowanym okresie wyniosły przeszło 8 miliardów złotych. Zaniepokojenie budzi szczególnie duży wzrost wydatków związanych z pokrywaniem ujemnego wyniku finansowego szpitali w latach 2019-2021. Rekordowa wartość tych wydatków osiągnęła blisko 128 milionów złotych w 2020 roku, podczas gdy w 2019 roku wyniosła ponad 90 milionów złotych, a w 2021 roku 50,7 milionów złotych.

Analiza obejmuje również dane dotyczące wydatków na inwestycje, dotacje celowe na sfinansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, jak również pomoc finansową na inwestycje.

Autorkami raportu są mec. Bernadeta Skóbel, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP, oraz Katarzyna Sekuła, specjalistka w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP. Publikacja stanowi cenne źródło informacji dla władz samorządowych i wszystkich zainteresowanych stanem finansowania służby zdrowia w Polsce.


Załączniki