Informacja o działalności ZPP w okresie od 24 września do 1 grudnia 2016 roku