Informacja o działalności ZPP w okresie od 8 października do 26 listopada 2015 roku