Aktualności

21 czerwca 2017

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

fotolia.pl

We wtorek, 20 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST. W porządku obrad znalazły się dwa projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych. Na pytanie strony samorządowej projektodawcy zapewnili, że niezadowolony z pracownika pracodawca (wg projektu – również JST), będzie mógł zwolnić pracownika wg dotychczas obowiązujących zasad. Finalnie oba projekty zostały uzgodnione.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.