Projekty zrealizowane

31 grudnia 2013

Przede wszystkim jakość – poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników

Celem projektu była poprawa jakości świadczonych usług dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesienia kwalifikacji pracowników.

Działania ZPP w ramach projektu:

 • Rekrutacja JST.
 • Benchmarking dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta w JST, opracowanie koncepcji benchmarkingu.
 • Wdrożenie metod badania satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Wdrożenie i doskonalenie metody samooceny CAF w JST.
 • Działania na rzecz poprawy jakości stanowienia prawa.
 • Elektroniczny urząd - aktualny BIP i nowe usługi na platformie epPUAP.

Koszty projektu:

4 484 800 złotych

Odnośniki:

Przede wszystkim jakość

Czas trwania projektu:

01.01.2012 to 31.12.2013

Realizatorzy projektu:

 • Związek Powiatów Polskich (lider)
 • MADE.pl Małopolska Agencja Doradczo Edukacyjna sp. z o.o.

Uczestnicy projektu:

10 JST z 3 województw (świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie), które nie realizowały dotychczas przedsięwzięć finansowanych z PO KL 5.2.1.

 • Powiat Włoszczowski
 • Powiat Kazimierski
 • Powiat Łańcucki
 • Gmina Mielec
 • Gmina Wodzisław
 • Gmina Parczew
 • Gmina Nowa Słupia
 • Gmina Przemyśl
 • Gmina Radomyśl Nad Sanem
 • Miasto Łańcut

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.