Projekty zrealizowane

30 czerwca 2016

Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

fotolia.pl

Głównym celem projektu była pomoc doradcza we wzmocnieniu istniejących lub utworzeniu nowych lokalnych partnerstw i wsparcie ich w pracach nad wnioskami o dotację z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na przedsięwzięcia służące rozwojowi obszarów funkcjonalnych miast.

Wsparcie realizacji projektów w ramach projektu predefiniowanego odbywało się poprzez:

 • konsultantów – opiekunów i ekspertów sektorowych (m.in.: pomoc doradcza, szkolenia specjalistyczne, monitoring postępów we wdrażaniu projektów i propozycje ulepszeń w tym zakresie);
 • komponent edukacyjno-informacyjny:
  • organizacja wyjazdów studyjnych do Norwegii dla przedstawicieli beneficjentów i rewizyty przedstawicieli norweskich samorządów;
  • cykliczne spotkania tematyczne partnerstw w celu wymiany doświadczeń;
  • seminaria regionalne i konferencje informacyjne;
  • rozszerzenie Bazy Dobrych Praktyk;
  • stałe doradztwo prawne dla JST planujących i realizujących współpracę międzysamorządową i międzysektorową.

Działania ZPP w ramach projektu:

Związek Powiatów Polskich był odpowiedzialny za promocję projektu (strona internetowa projektu i prasa elektroniczna ZPP) oraz doradztwo prawne dla JST (doradztwo na indywidualne zapytania oraz ekspertyzy do wniosków; doradztwo w zakresie współpracy JST w obszarze planowania przestrzennego, usług społecznych, usług technicznych).

Koszty projektu:

10 622 115 złotych

Odnośniki:

Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

Czas trwania projektu:

01.07.2012 to 30.04.2016

Realizatorzy projektu:

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Związek Miast Polskich (lider projektu)
 • Związek Powiatów Polskich
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskie
 • Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych

Uczestnicy projektu:

 • 61 partnerstw (wykaz na stronie projektu)  

Źródło finansowania projektu:

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.