Aktualności

3 lipca 2017

Samorządowcy przeszkoleni z zakresu petycji i dostępu do informacji publicznej

fotolia.pl

Prawie 150 osób wzięło udział w szkoleniach dotyczących petycji i dostępu do informacji publicznej jakie w czerwcu br. zorganizował Związek Powiatów Polskich.

Kwalifikacja informacji jako informacji publicznej oraz informacji publicznej przetworzonej, obsługa wniosków o udostępnienie informacji publicznej, ustawowe ograniczenia prawa do informacji publicznej, ustawa o petycjach – to część zagadnień, które były poruszone podczas warsztatów.

Dzięki prowadzeniu tych warsztatów ZPP pomogło pracownikom urzędów w rozwiązaniu wątpliwości w stosowaniu w praktyce przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Choć regulacja ta obowiązuje już ponad 15 lat, rodzi wiele niejasności. Dotyczy to m.in. takich zagadnień jak kwalifikacja danej informacji jako informacji publicznej, obowiązku udostępniania informacji publicznej przetworzonej, ograniczenia prawa do informacji ze względu na ochronę prawa do prywatności czy udostępniania informacji na podstawie przepisów szczególnych.

Coraz większą popularność wśród obywateli cieszy się prawo składania petycji. Po blisko dwóch latach obowiązywania ustawy o petycjach można wyciągnąć wnioski, w jaki sposób ta stosunkowo nowa regulacja funkcjonuje w praktyce. Także i temu zagadnieniu poświęcone były szkolenia.

Warsztaty poprowadziła doświadczona trenerka: Bernadeta Skóbel - radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć.

Szkolenia odbyły się w sześciu miejscach w Polsce. Uczestnikami byli przedstawiciele członkowskich powiatów oraz miast na prawach powiatu. Udział w spotkaniach był nieodpłatny.