Projekty zrealizowane

31 sierpnia 2012

Sprawny samorząd – program wdrożenia usprawnień zarządczych w JST

Celem tego szkoleniowo-doradczego projektu było wsparcie szkoleniowe a następnie pomoc ekspertów przy wdrażaniu usprawnień zarządczych, tak by docelowo podnieść jakość usług świadczonych przez urzędy na rzecz mieszkańców.

Cel osiągnięto poprzez:

  • Cykl warsztatów dla kadry zarządzającej oraz pracowników, w tym szczególnie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę klienta.
  • Przeprowadzenie samooceny urzędu (metoda CAF) oraz badań zewnętrznych oraz wdrożenie przy pomocy doradców projektów naprawczych i doskonalących.
  • Wdrożenie systemu powtarzalnej samooceny urzędu, badań i analiz (metoda CAF, System Analiz Samorządowych).

Koszty projektu

3 885 772,08 złotych (w tym 664 950 PLN – budżet ZPP)

Czas trwania projektu

01.09.2010 to 31.08.2012

Realizatorzy projektu

  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - lider
  • Związek Powiatów Polskich

Uczestnicy (partnerzy) projektu

10 JST z 2 województw (mazowiecki i kujawsko-pomorskie):

  • miasta: Sokołów Podlaski, Halinów, Kozienice, Golub-Dobrzyń, Tuchola, Górzno,
  • powiaty: żuromiński, węgrowski, sierpecki i brodnicki.

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.