Aktualności

4 lipca 2017

Samorządom potrzebna jest aktywność obywateli

Kwintesencją innowacyjnego samorządu jest budżet obywatelski. Dzięki niemu lokalna społeczność nareszcie ma możliwość podejmowania konkretnych decyzji – mówił podczas debaty „Innowacyjny samorząd” Dominik Jaśkowiec, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu spotkanie zapoczątkowało cykl debat o samorządzie poprzedzający XI Forum Regionów w Krynicy (5-7 września 2017 r.).

– Idea budżetu partycypacyjnego polega na tym, że mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły, samorząd je weryfikuje, a później poddawane są one ocenie lokalnej społeczności podczas głosowania. To także przejrzysty proces decyzyjny i skuteczny sposób na edukację mieszkańców w zakresie kompetencji samorządu, wreszcie osłabianie ruchów związanych ze społecznym protestem. To także większa identyfikacja mieszkańców z działaniami lokalnych władz – mówił Jaśkowiec.

Jedną z części spotkania była rozmowa o społeczeństwie obywatelskim, aktywności NGO i formach wsparcia, na jakie ze strony samorządu mogą liczyć organizacje pozarządowe. O tym właśnie Zygmunt Berdychowski rozmawiał z Leszkiem Zegzdą, członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego.

- Stosunek do organizacji pozarządowych to nie jest efemeryda, to podejście długofalowe. Gdybyśmy popatrzyli na ostatnie lata, to co roku zwiększa się kwota przeznaczona na działania organizacji pozarządowych. Mówiąc o roku 2016 przekazaliśmy bezpośrednio do organizacji pozarządowych 26 milionów złotych, rozłożonych na bardzo szeroki wachlarz aktywności. Najwięcej pieniędzy przeznaczyliśmy na szeroko rozumianą kulturę: mecenat Małopolski, ochrona zabytków - to obszary przez nas od lat mocno wspierane – podkreślił Zegzda.

Uczestnicy debaty podkreślali również, że znaczący wkład w innowacyjne działania samorządu ma Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, które zajmuje się wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Rafał Solecki, dyrektor Centrum zapewniał, że środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dają samorządom ogromne możliwości w realizowaniu takich przedsięwzięć, jak aktywne centra informacji. – To przede wszystkim konkretna pomoc dla tych, którzy są daleko od rynku pracy i na działalność gospodarczą mogą otrzymać bezzwrotne dotacje. To także możliwość aktywizacji i wsparcie osób niepełnosprawnych oraz kształcenie zawodowe uczniów.

Za flagowy projekt realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Solecki uznał Małopolską Chmurę Edukacyjną. To innowacyjny w skali Europy projekt. Polega on na przeprowadzaniu przez pracowników wyższych uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne sale, a uczniowie już w szkołach ponadgimnazjalnych mają możliwość uczestniczenia w akademickich wykładach.

Co z innowacyjnym samorządem ma wspólnego Departament Turystyki i Sportu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego? Okazuje się, że sporo, ponieważ jego praca opiera się w głównej mierze na aktywności lokalnej społeczności i jej przedsiębiorczości. Mówił o tym szef departamentu Tomasz Urynowicz: – Główną formułą wsparcia samorządów jest pomoc finansowa udzielana gminom. To dotyczy przede wszystkim projektów związanych z zagospodarowaniem czasu dzieci i młodzieży. Szczególnym sukcesem okazał się realizowany w zimie projekt nauki jazdy na nartach pod nazwą „Jeżdżę z głową", skierowany do klas młodszych szkół podstawowych. Jego liderami okazały się gminy subregionu sądeckiego.

– Sądecczyzna jest liderem w pozyskiwaniu środków finansowych na tego typu przedsięwzięcia – podkreślał dyrektor Urynowicz. – Sztandarowe projekty związane z turystyką, jakie udało się zrealizować, to szlak architektury drewnianej i małopolski szlak turystki kolejowej. Jest on wynikiem aktywności nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.

Zadanie publiczne, współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2017".