Aktualności

5 lipca 2017

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP – rozpoczynamy nabór wniosków

Związek Powiatów Polskich po raz kolejny został jedną z instytucji, które mogą zgłaszać kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest powszechnie uznawana za najcenniejsze wyróżnienie dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych oraz wynalazców w Polsce. O jej nieporównywalnym prestiżu świadczy sposób wyboru najlepszych, którego raz w roku dokonuje Kapituła powołana przez Prezydenta Polski.

Uhonorowane zostaną najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm. W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy Nagrody w 4 kategoriach głównych:

  • Lider MŚP - nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie,
  • Narodowy Sukces - nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw,
  • Międzynarodowy Sukces - nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych,
  • Odpowiedzialny Biznes - nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

oraz w dwóch kategoriach specjalnych:

  • Startup_PL - nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną,
  • Badania+Rozwój - nagroda specjalna dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Na stronie www.prezydent.pl udostępniona została zakładka http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania-2017 poświęcona Nagrodzie Gospodarczej z informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, a także regulaminem i wnioskami dla ubiegających się o nagrodę w sześciu kategoriach.

Zachęcam do przedstawiania kandydatur podmiotów gospodarczych, które zasługują na uhonorowanie.

Propozycje (na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym dostępnym na ww. stronie) wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do dnia 15 września br. (decyduje data wpłynięcia do ZPP) na adres: Związek Powiatów Polskich, 33-300 Nowy Sącz, skr. poczt. 119.

Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich rubryk we wnioskach. Prosimy, aby pod każdym wnioskiem znalazł się jedynie podpis przedstawiciela zgłaszanego przedsiębiorstwa (instytucją zgłaszającą jest ZPP, a zatem to przedstawiciele ZPP złożą podpis we wniosku w miejscu do tego przewidzianym).

W przypadku pytań dotyczących Nagrody zachęcamy do kontaktu z panem Grzegorzem Kozyrą (tel. 22 695 11 63, mail: Grzegorz Kozyra@prezydent.pl) lub Anną Jórasz-Żak (tel. 22 695 11 65, mail: anna.jorasz-zak@prezydent.pl).

Osobą do kontaktu w biurze Związku Powiatów Polskich jest: Dawid Kulpa, tel. 18 477 86 05, mail: dk@zpp.pl