Aktualności

27 lipca 2017

XII Konferencja Techniczna nt. “Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

fotolia.pl

19 i 20 października 2017 roku w Milenium Hotel Legnica, ul Chojnowska 150 odbędzie się XII Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Jej organizatorami są: Prezydent Miasta Legnicy, Starosta Legnicki oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy.

Organizatorzy mają nadzieję, że perspektywa spotkania z prelegentami, którzy z pasją zajmują się zawodowo interesującymi uczestników zagadnieniami, możliwość przekazania uwag oraz podjęta próba wyjaśnienia obaw i wątpliwości w zakresie rozwiązań systemowych w geodezji, a także możliwość kontaktu z innymi fachowcami zajmującymi się koordynacją, wymiana poglądów, doświadczeń oraz dobrych i skutecznych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów, będzie stanowiła wystarczającą motywację do odwiedzenia przyjaznej dla tej dziedziny geodezji Ziemi Legnickiej.

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju, Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Szczegółowych informacji udziela:
mgr inż. Bożena Nowacka–Szuster
tel. 76/724 35 86
tel./fax 76/72 33 173
kom. 697 488 959
e-mail: sgplegnica@wp.pl

Więcej szczegółów w załącznikach.

Zachęcamy do udziału!


Załączniki