Organy ZPP

6 kwietnia 2017

Komisja Rewizyjna


Organem kontrolnym Związku Powiatów Polskich jest Komisja Rewizyjna.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej ZPP należy:

  • kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego,
  • kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ OBECNEJ KADENCJI