Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

fotolia.pl

Informujemy, że w Bazie Konkurencyjności zamieściliśmy ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wybór eksperta Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść ogłoszenia w tym informacja o terminie i sposobie składania ofert, formularz oferty oraz istotne postanowienia przyszłej umowy są dostępne pod tym linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1049146