Aktualności

12 września 2017

Samorządowe Forum Zdrowia, 5-6 października br., Katowice

Sieć szpitali, podwyżki wynagrodzeń w służbie zdrowia, zmiana ustawy o działalności leczniczej – to tylko część reform, jakie w najbliższym czasie czekają system ochrony zdrowia i które nie pozostaną bez wpływu na funkcjonowanie samorządów.

Będzie o nich mowa podczas Samorządowego Forum Zdrowia, które odbędzie się w dniach 5-6 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

- Do końca września podmioty lecznicze wskazane w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli do tzw. sieci szpitali, będą zawierać nowe umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dla powiatów i miast na prawach powiatu, które są właścicielami kilkuset szpitali w Polsce przejście na nowy system finansowania świadczeń ma niebagatelne znaczenie. Mamy nadzieję, że za kilkanaście miesięcy, kiedy będzie można już podsumować pierwsze efekty funkcjonowania nowego systemu będziemy wszyscy mogli powiedzieć, że „operacja się udała i pacjent przeżył" – mówi Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, członek Rady Programowej Forum.

Reforma ochrony zdrowia i nowy ład organizacyjny administracji publicznej prowadzi do wzrostu odpowiedzialności przy jednoczesnym ograniczeniu swobody działania samorządów. Dodatkowo samorząd staje przed wyzwaniami, jakie rodzą trzy wielkie procesy społeczne: starzenie się populacji, rozwój kapitału ludzkiego oraz odwrócenie trendu i wzrost liczby narodzin. Z tymi zagadnieniami samorząd będzie musiał się zmierzyć w ciągu najbliższych miesięcy i tym obszarom jest poświęcone Samorządowe Forum Zdrowia.

- Samorządy oczekują również zapowiadanego przez resort zdrowia zwiększenia globalnych nakładów na służbę zdrowia w stosunku do PKB, mając jednocześnie nadzieję, że nie odbędzie się to kosztem zmniejszenia dochodów samorządów z tytułu udziału w  podatku dochodowym od osób fizycznych. Postęp w medycynie kosztuje. Oczekiwania w zakresie poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej zgłaszają również pacjenci. Pracownicy medyczni natomiast oczekują wzrostu wynagrodzeń. Podwyżki wynagrodzeń ma gwarantować ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jednak podmioty lecznicze nie otrzymały gwarancji otrzymania dodatkowych środków na ich sfinansowanie. Istnieje realne zagrożenie, że budżety szpitali i  powiatów nie udźwigną ciężaru tych obciążeń – dodaje Ludwik Węgrzyn.

Samorządowe Forum Zdrowia to doskonała okazja, by w ciągu dwóch dni w gronie ekspertów przedyskutować najbardziej palące zagadnienia.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich.

W załączeniu znajduje się zaproszenie oraz ramowy program forum.


Załączniki