Informacja o działalności ZPP w okresie od 9 maja do 22 września 2017 roku