Zapytanie w trybie rozeznania rynku na realizację usługi restauracyjno-noclegowej w Rybniku/okolicach Rybnika, 17-18 październik 2017 r.

fotolia.pl

Realizacja usługi restauracyjno-noclegowej w Rybniku/okolicach Rybnika, 17-18 październik 2017 r.

Zapytanie w ramach projektu System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Załączniki