Zapytanie ofertowe na wybór eksperta na stanowisko Moderatora Tematycznej Grupy Roboczej – geodezja i kartografia oraz Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń –udostępnianie zasobu geodezyjnego