Aktualności

22 października 2017

Poznaliśmy uhonorowanych Samorządowym Oskarem

fot. Marcin Szpądrowski

22 października 2017 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2017 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

 1. Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  - za wdrożenie, wspólnie z samorządami gmin, strategicznego dla Polski ze względów demograficznych, Programu 500+

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

 1. Janusz Bodziacki – Burmistrz Miasta Lubartów
  - za działania na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta oraz wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 2. Lucjan Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowej Woli
  - za skuteczną realizację programu Rodzina – Praca – Rozwój oraz wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 3. Sławomir Sosnowski – Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałek Województwa Lubelskiego
  - za zwiększenie potencjału gospodarczego województwa lubelskiego oraz działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach Komisji ZWRP

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

 1. Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta Katowice
  - za skuteczne zarządzanie finansami Miasta o najwyższej ocenie ratingowej
 2. Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki
  - za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu
 3. Bogdan Taranowski – Wójt Gminy Miedźna
  - za działania na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej Gminy
 4. Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta Świnoujście
  - za realizację projektów infrastrukturalnych, kulturalnych i edukacyjnych w ramach współpracy transgranicznej

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 9 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Tadeusz Brzozowski – Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego
  - za inicjowanie działań społecznych i patriotycznych na terenie Powiatu
 2. Wojciech Dereszewski – Wójt Gminy Kurzętnik
  - za tworzenie więzi lokalnych integrujących mieszkańców.
 3. Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Lublin
  - za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w lubelskim systemie oświaty
 4. Andrzej Huk – Wójt Gminy Przemyśl
  - za inicjowanie działań o charakterze patriotyczno-wychowawczym i społecznym
 5. Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski
  - za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i łagodzenia skutków bezrobocia
 6. Błażej Konkol – Wójt Gminy Trąbki Wielkie
  - za działania na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Gminy
 7. Kazimierz Rakowski – Starosta Wołomiński
  - za integrację ziem Powiatu, pochodzącego z województw: ostrołęckiego, siedleckiego i warszawskiego
 8. Renata Surma – Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
  - za działania na rzecz renowacji i odbudowy zabytków oraz rewitalizacji zdegradowanych układów urbanistycznych
 9. Tomasz Śmietanka – Burmistrz Miasta i Gminy Kozienice
  - za działania na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej

Do laureatów, uczestników uroczystości i organizatorów list skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prezydent RP wyraził uznanie i złożył serdeczne gratulacje Laureatom, podkreślając Ich dokonania. Gratulacje laureatom przesłał również Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński.

Tegoroczną XX edycję uroczystości uświetnił koncert Piosenki starej Warszawy w wykonaniu: Justyny Reczeniedi – sopran solo, Trio Con Passione i Zespołu wokalnego Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.

Współorganizacja i wsparcie: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego; Patronaty i wsparcie: ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasto Łódź. Wsparcia udzielili również: Bank Gospodarstwa Krajowego, Nord Partner Sp. z o. o., Estrada Warszawska, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Nadleśnictwo Międzylesie.

Wszystkim uhonorowanym składamy serdeczne gratulacje!


Galeria zdjęć

Pokaż więcej zdjęć