Aktualności

23 listopada 2017

O podziale subwencji na 2018 r. podczas listopadowego Zespołu ds. Edukacji

fotolia.pl

Głównym tematem podczas listopadowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji była kwestia sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018.

Omówienie tego punktu rozpoczął dyrektor Grzegorz Pochopień z MEN, który zaprezentował proponowane zmiany oraz ich skutki finansowe dla samorządów terytorialnych. Odniósł się także do uwag zgłoszonych przez samorządy terytorialne. Wskazał, że resort edukacji napewno uwzględni uwagę dotyczącą wagi na wychowanków internatów i burs. Pierwotnie proponowano zwiększenie wagi z jednoczesną zmianą mechanizmu wyliczenia liczby wychowanków, która jak się okazało byłaby niekorzystna dla samorządów terytorialnych. W związku z powyższym odstąpiono do wprowadzania zmian w zakresie tej wagi.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, który poprosił MEN o informację, jak wyglądałby podział subwencji oświatowej na rok 2018, gdyby nie zostały wprowadzone zmiany w wagach algorytmu zaproponowane przez resort edukacji. Jak wskazał, pojawia się wątpliwość czy zaproponowane modyfikacje wpłyną korzystnie na sytuacje samorządów powiatowych przy podziale środków subwencji.

Ponadto przedstawicielka Związku Powiatów Polskich podkreśliła, jak istotne w ocenie ZPP jest wprowadzenie nowej wagi dedykowanej uczniom korzystającym z nauczania indywidualnego. Jest to postulat, zgłaszany już od kilku lat przez Związek Powiatów Polskich. Strona samorządowa zwróciła także uwagę, że w związku ze zmianami dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które weszły w życie we wrześniu 2017 r. należy w dalszej perspektywie (może w kolejnym roku podczas prac nad algorytmem podziału subwencji) poruszyć tę kwestię. Na skutek tych uwag, MEN przygotuje propozycje nowej wagi na nauczanie indywidualne.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.