Aktualności

30 listopada 2017

Obywatelskie wysłuchanie publiczne - zapraszamy

fotolia.pl

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Wysłuchanie odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2017 r. w godzinach 10:30- 16.00 w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Celem organizowanego przez nas wysłuchania jest przedstawienie opinii ekspertów, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów oraz innych obywateli i obywatelek na temat projektu ustawy o fundamentalnym znaczeniu - zmieniającej m.in. sposób organizacji wyborów na szczeblu samorządowym, określania granic okręgów wyborczych oraz warunki związane z biernym prawem wyborczym, a także regulującej zasady funkcjonowania organów samorządowych na różnych szczeblach i sposoby udziału mieszkańców w samorządzie.

Merytoryczne i organizacyjne konsekwencje tych zmian nie były, jak dotąd, przedmiotem szerokiej debaty publicznej z udziałem zainteresowanych i zróżnicowanych w swoich opiniach stron. Nie umożliwiono zaprezentowania stanowisk i opinii na temat projektowanych zmian przedstawicielom samorządów lokalnych (reprezentantom organów wykonawczych i radnym), ruchów miejskich, organizacji pozarządowych zajmujących się tematem partycypacji obywatelskiej oraz środowisk akademickiego, a także po prostu - obywatelom i obywatelkom zainteresowanym tym tematem. Wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w Sejmie zostały odrzucone przez większość członków Nadzwyczajnej Komisji pracującej nad projektem ustawy. Dlatego, jako przedstawiciele i przedstawicielki strony społecznej i samorządowej, obywatele i obywatelki, wychodzimy z inicjatywą organizacji obywatelskiego publicznego wysłuchania.

Zachęcamy Państwa - jako obywateli zainteresowanych tym, jak działa polski samorząd – do czynnego udziału w wysłuchaniu i zabrania głosu w jego trakcie. W wysłuchaniu można brać także udział jako obserwator/ka – bez zabierania głosu.

Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym opis intencji mu towarzyszących, a także jego regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl

Zgłoszenia udziału w wysłuchaniu można przesyłać do 7 grudnia do godz. 12.00.

Bardzo liczymy na Państwa udział

Organizatorzy:

 • Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Kongres Ruchów Miejskich
 • Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych
 • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Unia Metropolii Polskich
 • Unia Miasteczek Polskich
 • Uniwersytet Warszawski
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
 • Związek Miast Polskich
 • Związek Powiatów Polskich
 • Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej

Dlaczego organizujemy kolejne obywatelskie wysłuchanie publiczne?
W parlamencie trwają prace nad poselskim projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta ma znaczenie ustrojowe. Jeśli wejdzie w życie, wprowadzi wiele bardzo znaczących zmian w procedurach i zasadach dotyczących wyborów samorządowych, a także w relacjach między władzami samorządowymi i obywatelami.

Prace nad projektem toczą się w niezwykle szybkim tempie. Wnioskodawcy nie stworzyli przestrzeni na wysłuchanie opinii licznych środowisk, których dotyczą rozwiązania w proponowanej ustawie. Podczas obrad powołanej do pracy nad ustawą Nadzwyczajnej Komisji zgłoszono formalne wnioski o zorganizowanie w Sejmie wysłuchania publicznego - wszystkie one, z niezrozumiałych powodów, zostały jednak odrzucone. W konsekwencji, ani wnioskodawcy, ani szersza opinia publiczna nie będą mieli okazji do dogłębnego zapoznania się z poglądami tak zwolenników, jak przeciwników proponowanych rozwiązań. Uważamy to nie tylko za stratę, ale też naruszenie dobrych zwyczajów dotyczących wpływu obywateli na ważne rozstrzygnięcia w sferze publicznej. Bolesnym paradoksem jest w tej sytuacji to, że w samej nazwie projektu ustawy mowa jest o zwiększeniu udziału obywateli.

Mimo braku konsultacji wiele instytucji przygotowało swoje stanowiska w sprawie wyżej wymienionego projektu. Chcemy więc stworzyć przestrzeń, by zarówno te, jak i inne opinie pochodzące od zainteresowanych osób i instytucji, zaistniały publicznie. By miały szansę zostać zaprezentowanie i usłyszane przez rządzących i przez szeroką opinię publiczną.

9 grudnia 2017 r. organizujemy więc Obywatelskie wysłuchanie publiczne. Odbędzie się ono na neutralnym terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Kardynalną zasadą wysłuchania publicznego jest danie równych szans wypowiedzi zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom proponowanych rozwiązań. Wszystkie zebrane w jego trakcie opinie zostaną spisane i przekazane parlamentarzystom i przedstawicielom rządu, Kancelarii Prezydenta RP oraz udostępnione opinii publicznej. Mamy nadzieję, że zgłoszone podczas wysłuchania stanowiska będą ważnym głosem w trakcie trwającego procesu legislacyjnego.

Organizatorami Obywatelskiego wysłuchania są instytucje spoza rządu i spoza polityki, rozumianej jako ugrupowania partyjne. Różnimy się w ocenie poszczególnych rozwiązań, ale to co nas łączy, to troska o jakość polskiej debaty publicznej: o rzetelność argumentacji i otwarty, partycypacyjny charakter dyskusji. Wierzymy, że właśnie w taki sposób powinny się kształtować ważne rozstrzygnięcia dotyczące polityk publicznych i stanowionego w Polsce prawa.

Organizując trzecie już Obywatelskie wysłuchanie publiczne, chcemy też skłonić decydentów do przyjęcia i stosowania tej formuły rozmowy ze społeczeństwem. Jeśli jednak nie będą tego czynić, wierzymy, że będą to robić sami obywatele i tworzone przez nich organizacje i instytucje. Ci obywatele, którzy wierzą, że mają prawo zgłaszać opinie w sprawach ich dotyczących i domagać się wysłuchania od tych, którzy w demokratycznych wyborach zdobyli mandat, by rządzić.