Aktualności

24 listopada 2017

W Sejmie o nowym CEPIK-u

fotolia.pl

23 listopada br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w przedmiocie rozpatrzenia informacji Ministra Cyfryzacji o wdrożeniu i funkcjonowaniu systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Ocena Ministerstwa

W pierwszej części spotkania Minister Anna Streżyńska zaprezentowała stan wdrożenia CEP. Na wstępie zaznaczyła, że intencją prezentacji jest wyważenie sądów o tym jak funkcjonuje wdrożenie po dwóch pierwszych tygodniach. Wskazała, że sam projekt CEPiK w miarę upływu czasu rozwiązuje najważniejsze problemy. MC już naprawiło błędy masowe, ich wdrożenie do systemu musi niestety potrwać. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż CEP został zaprojektowany jako model złożony z kilku części/etapów, których wykonanie zostało powierzone różnym podmiotom. MC wykonuje moduł centralny a wykonawcy zewnętrzni wykonują moduły u starostów. Spięcie tego w całość i doprowadzenie by poprawki wykonane w jednym z tych modułów nie wpłynęło negatywnie na inne moduły wymaga pracy.

Minister Okoński wskazał na wysoki stopień skomplikowania projektu i samego systemu. Oznajmił, że skala systemu zadecydowała o etapowym wdrożeniu CEPiK. Obecnie jesteśmy po wdrożeniu części związanej z pojazdem.

Minister zaznaczył, że decyzja o wdrożeniu była decyzją przemyślaną, świadomą, podjętą po przeprowadzeniu szeregu testów, które miały na celu potwierdzenie, że spełnione są oczekiwania do wdrożenia, tj.:

  • jakość danych na poziomie 98%,
  • nie stwierdzono błędów blokujących i krytycznych w jakość oprogramowania, co nie oznaczało że błędów nie ma, ale oceniono, że ich stopień oddziaływania na procesy w urzędach nie jest na tyle duży, by zadecydował o tym, by nie przeprowadzać wdrożenia,
  • system jest bezpieczny i wydajny.

Pani Minister wskazała, że podejmując decyzję o wdrożeniu miała świadomość, że nie ma pełnej wiedzy o systemie (w części poza kontrolą MC), że użytkownicy nie są należycie przeszkoleni (tysiące urzędników), że wiele osób nie przeczytało instrukcji, że są błędy poza naszą aplikacją, że są błędy z łącznością zapewnianą przez OST 112.

W ocenie MC, na dzień dzisiejszy system działa poprawnie (choć występują błędy).

W odpowiedzi na pytania posłów, Minister Streżyńska stwierdziła, że liczba rejestracji wykonywanych przez urzędy zależy od gotowości urzędników do rozwiązywania problemów (np. w Katowicach problemów z obsługą obywateli nie ma).

Ocena ZPP

ZPP wskazał, że system działa, ale w 1/3. Urzędnicy radzą sobie, gdyż nie mają innego wyboru. Dostarczono im oprogramowanie, na którym muszą pracować i obsługiwać obywateli. Przedstawiciele wydziałów komunikacji starostw powiatowych już na 2 miesiące przed wdrożeniem wskazywali, że wdrożenie systemu w zaplanowanym terminie będzie stwarzało istotne problemy. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy wypuszczono niegotowy produkt na rynek i robimy testy na żywym organizmie. Znajdujemy się w trudnej sytuacji i w ocenie ZPP poprawa nie nastąpi szybko.  Ministerstwo dokonuje własnej, nieobiektywnej interpretacji danych dot. funkcjonowania CEP.

Urzędnicy są informowani przez system o sposobach obejścia ścieżek przeprowadzenia informacji w postaci np. konieczności wprowadzania fikcyjnych danych po to, by załatwić określoną sprawę (mimo że jest to niezgodne z prawem).