Aktualności

3 kwietnia 2017

Zdobądź grant dla swojej szkoły!

Do 28 kwietnia br. Związek Powiatów Polskich będzie przyjmował zgłoszenia organów prowadzących, które chcą uczynić swoje szkoły Lokalnymi Ośrodkami Wiedzy i Edukacji.

Prowadzisz lub zarządzasz szkołą, która współpracuje z rodzicami, wychodzi do lokalnej społeczności podejmując dla niej różne działania, której kierownictwo, grono pedagogiczne i personel nie boi się wyzwań? Jesteś wójtem, burmistrzem, prezydentem, starostą, prezesem stowarzyszenia, fundacji lub dyrektorem szkoły publicznej lub niepublicznej? Chcesz pozyskać dla swojej szkoły dodatkowe fundusze? W Twojej lokalnej wspólnocie są dorośli, którzy nie radzą sobie na rynku pracy, są bierni i mają niskie kompetencje edukacyjne, a Ty chciałbyś im pomóc? Zgłoś swój udział w konkursie ogłoszonym przez ZPP.

Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki oraz Związek Powiatów Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizują projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mogą:

  • wzmocnić rolę swojej szkoły jako lokalnego centrum integrującego społeczność wsi, dzielnicy, gminy, miasta, powiatu;
  • spowodować, że szkoła stanie się liderem edukacyjnym, animatorem działań dla lokalnej społeczności, wzorem dla innych placówek;
  • podnieść jakość swojej pracy i wprowadzić nowe formy działania;
  • pozyskać dla szkoły grant w wysokości blisko ćwierć miliona zł;
  • wzbogacić szkołę w sprzęt techniczny i przeprowadzi adaptację obiektu do pełnienia funkcji ośrodka;
  • zyskać możliwość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły;
  • ze wsparciem ekspertów opracować diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych członków lokalnej społeczności, osób funkcjonujących w otoczeniu szkoły;
  • uzyskać kolejną formę wsparcia osób potrzebujących pomocy w lokalnej wspólnocie: dorosłych gorzej wykształconych, nieradzących sobie na ryku pracy i biernych;
  • dać możliwość - dla mieszkańców wsi, dzielnicy, gminy, miasta, powiatu - udziału w różnych formach kształcenia i rozwoju kompetencji.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem tych korzyści dla szkoły, lokalnej społeczności, gminy, miasta, powiatu - zachęcani są do przeczytania uważanie komunikatu i załączników zamieszczonych na podstronie strony internetowej Związku Powiatów Polskich - TUTAJ.
 
Wnioski przyjmowane będą do 28 kwietnia br. na adres podany w procedurze naboru grantów.

Film promujący nabór dostępny jest na portalu: tv.zpp.pl