Aktualności

9 grudnia 2017

Zarządzanie kryzysowe. Zakończyły się kolejne szkolenia dla samorządowców

Nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków, a także odpowiedniego przygotowania do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych – to cel szkoleń, jakie Związek Powiatów Polskich zrealizował w październiku, listopadzie i grudniu 2017 r.

Każdy samorząd powinien być przygotowany na sytuacje kryzysowe. Jednak zarządzanie kryzysowe w praktyce nie należy do najprostszych. Dlatego z myślą o swoich członkach Związek Powiatów Polskich zorganizował bezpłatne szkolenia pt. Zarządzanie kryzysowe – przepisy i praktyka.

Szkolenia podzielone były na 3 tożsame tury. Odbyły się one w dniach: 18-20 października 2017 r., 15-17 listopada 2017 r. oraz 6-8 grudnia 2017 r.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wszystkie prelekcje odbywały się w Kościelisku k. Zakopanego.

Szkolenia adresowane były do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej, tj. dyrektorów/naczelników oraz pracowników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego w Starostwach Powiatowych, a także Urzędach Miast mających status miast na prawach powiatu, członków zespołów zarządzania kryzysowego oraz zainteresowanych radnych.

Zajęcia realizowane zostały przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, tj. ekspertów biura Związku Powiatów Polskich – Bernadetę Skóbel i Katarzynę Liszkę-Michałka, a także specjalistów i praktyków funkcjonujących w systemie zarządzania kryzysowego.