Aktualności

18 grudnia 2017

Z grudniowego posiedzenia Zarządu ZPP

Uruchomienie nowego modułu Centralnej Ewidencji Pojazdów w ramach systemu CEPiK 2.0 – to najważniejszy punkt ostatniego w tym roku kalendarzowym posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Spotkanie obyło się 15 grudnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.

Podczas obrad zgromadzeni zapoznali się z informacją o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu oraz z projektem budżetu ZPP na 2018 rok.

Wspólna Metoda Oceny

Następnie dr Jarosław Matla z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego opowiedział starostom na czym polega i czemu służy Wspólna Metoda Oceny (CAF). – Wspólna Metoda Oceny jest narzędziem doskonalenia w jednostkach samorządu terytorialnego – mówił.

Jak tłumaczył dr Jarosław Matla, NIST jest krajowym koordynatorem tej metody. – Jest to rola polegająca na ułatwianiu urzędom samorządu terytorialnego tego narzędzia – podawał. CAF jest narzędziem europejskim opracowanym przez administrację publiczną dla administracji publicznej. Przedstawiciel NIST zapewniał, że narzędzie jest szczególnie dopasowane do specyfiki administracji publicznej, szczególnie samorządowej. Metoda jest dostosowana do JST każdego szczebla, niezależnie od wielkości i charakteru.

Jest doskonałą alternatywą dla systemów zarządzania jakością, kompatybilną z innymi instrumentami, stosowanymi w JST. Atutem jest to, że stosowanie CAF i uczestnictwo w procedurze Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF jest darmowe.

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF posiada obecnie 77 urzędów samorządowych, w tym 14 starostwa powiatowe oraz 4 miasta na prawach powiatu. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego służy natomiast pomocą w zastosowaniu metody CAF.

CEPiK 2.0

Kolejna część posiedzenia została poświęcona systemowi CEPiK 2.0. Wzięli z nim udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji: Anna Streżyńska, szefowa resortu; wiceminister Karol Okoński; Marcin Walentynowicz, dyrektor Departamentu Utrzymania Systemów oraz jego zastępca Dorota Cabańska, a także Dariusz Gawryś, dyrektor Pionu ds. Rozwoju Oprogramowania i Utrzymania Systemów w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Jak przypomniał Ludwik Węgrzyn, wprowadzone 13 listopada br. zmiany w systemie CEPiK wywołały duże reperkusje w powiatach – nie tylko dla urzędników, ale i mieszkańców. O problemie pisaliśmy już wielokrotnie w Dzienniku Warto Wiedzieć, m.in. tutaj i tutaj.

O tym, jakie konkretnie kłopoty w starostwach wywołało uruchomienie nowego modułu mówili przedstawiciele powiatów.

Edmund Kaczmarek członek Zarządu ZPP, starosta jędrzejowski omówił je na przykładzie urzędu w Jędrzejowie. Zwrócił przy tym uwagę na niekomfortową sytuację pracowników urzędu oraz mieszkańców. Mówił o frustracji obywateli oraz o tym, że odpowiedzialność za całą sytuację spadła na pracowników wydziałów komunikacji, którzy nie byli jej winni. – Pracownicy nie chcieli przychodzić do pracy, tylko brać urlopy, żeby nie tłumaczyć się za cudze błędy – podawał starosta.

Józef Swaczyna przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP, starosta strzelecki, mówił o problemach z niezarejestrowanymi samochodami.

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP zauważał, że problemem jest to, iż procedura obsługi interesanta w dalszym ciągu jest dłuższa niż to miało miejsce przed 13 listopada br. – Można przytaczać dane statystyczne, gdzie wydłużenie czasu na pojedynczą operację to 50%, ale wiem że w niektórych powiatach czas ten uległ dwukrotnemu wydłużeniu – oceniał. Pytał przedstawicieli resortu o możliwości naprawienia błędów w najbliższej perspektywie czasowej.

Przedstawiciele powiatów wskazywali, że wdrożenie systemu nie było poprzedzone pilotażem który mógłby pomóc w zapobieżeniu ewentualnych usterek.

O tym jaka jest obecnie sytuacja, jak rozwiązywane są błędny i usterki systemu mówił wiceminister Karol Okoński. Wspomniał o wizytach pracowników resortu w wydziałach komunikacji. Przytoczył statystyki dotyczące obsługi awarii systemu i błędów krytycznych. – Od 22 listopada nie wystąpiła żadna awaria systemu, a od 24 listopada żaden błąd krytyczny – relacjonował. Karol Okoński przedstawił ponadto planowane poprawki w okresie przewidzianym przez MC stabilizacji, tj. do połowy stycznia 2018 r. Będzie to m.in. funkcjonalność umożliwiająca poprawę numerów druków.

Anna Streżyńska zwróciła uwagę, że projekt nie został dobrze pomyślany, został odziedziczony i na to, że bardzo ważne jest, aby zastanowić nad tym, jak unikać błędów w przyszłości. Przypomniała, że realizacja projektu należy także do wykonawców i relacje z nimi nie należą do łatwych.

Podobnie jak we wcześniej już przysłanym piśmie do prezesa Zarządu ZPP, minister podziękowała za modelową współpracę z urzędnikami wydziałów komunikacji. Przeprosiła też za sytuacje, w których urzędnicy musieli się zmagać z poważnymi trudnościami (o piśmie minister pisaliśmy w Dzienniku Warto Wiedzieć – tutaj).

Przedstawiciele resortu cyfryzacji mówili także o gotowości pokrycia kosztów likwidacji zaległości początkowych dni wdrożenia systemu. O deklaracji wsparcia finansowego pisaliśmy w Dzienniku Warto Wiedzieć – tutaj.

Jednocześnie jednak płacenie za usuwanie błędów wykonawcy wymaga już dodatkowych uzgodnień.

Samorządowcy i przedstawiciele resortu zadeklarowali gotowość dalszej współpracy na rzecz rozwiązania problemu.

Sprawy bieżące

W kolejnej części posiedzenia starostowie mówili jeszcze m.in. o korzystnych zmianach w projekcie ustawy o jawności życia publicznego, planowanych na 2018 r. szkoleniach dla członków ZPP, środkach na szkolnictwo branżowe.

Starostowie wysłuchali także wystąpienia Mariusza Stasiaka, prezesa Zarządu Fundacji „Damy Radę - z Kulturą!” dotyczącego programu teatralnego stworzonego dla uczczenia Setnej Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i możliwości współtworzenia go przez JST.