Aktualności

19 grudnia 2017

Rada powiatu mogła przyjąć Kartę samorządności

fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z 19 grudnia 2017 r. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze, którym Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu Wąbrzeskiego w której przyjęto Kartę samorządności. Sąd potwierdził tym samym, że rady powiatu mają prawo do wyrażania opinii i przyjmowania stanowisk w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego.

Przypomnijmy, że w 2017 r. szereg rad gmin i powiatów w całej Polsce przyjmowało Kartę samorządności, jako wyraz poparcia dla zbioru wartości na jakich zbudowany jest samorząd terytorialny w naszym Państwie. Niektóre powiaty z województwa kujawsko-pomorskiego zgłaszały do Związku Powiatów Polskich, że w sprawie podjętych uchwał wojewoda wszczął postepowania, a następnie stwierdził nieważność uchwał przyjmujących Kartę. Powiat Wąbrzeski przy wsparciu Biura Związku Powiatów Polskich zdecydował się na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.