Aktualności

20 grudnia 2017

Dotacje EFRR z Interreg Europa Środkowa – konsultacje 10 stycznia

fotolia.pl

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym 10 stycznia 2018 r. seminarium informacyjno-konsultacyjnym dla wnioskodawców z trzeciego naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa.

Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, w sali im. Grażyny Gęsickiej.

W jego trakcie omówione zostaną kwestie dotyczące trzeciego naboru projektów, w tym zakres tematyczny, zasady naboru i realizacji projektów; pakiet aplikacyjny; jak znaleźć partnerów do projektu oraz gdzie szukać informacji o programie i projektach.

Zaprezentowane zostaną ponadto informacje na temat tego, jak przygotować budżet w projekcie i jak raportować poniesione wydatki.

Do dyspozycji uczestników seminarium będą:

  • kontrolerzy wydatków z Centrum Projektów Europejskich, którzy pomogą w zakresie planowania budżetu,
  • pracownicy Ministerstwa Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa Środkowa), specjalizujący się w programach i projektach współpracy transnarodowej. 

Organizatorzy zachęcają do rejestracji i zadawania pytań w formularzu (odpowiedzi na nie zostaną udzielone w trakcie spotkania): https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/spotkanie/


Załączniki