Aktualności

8 stycznia 2018

Konsultacje projektu Polityki Surowcowej Państwa

17 stycznia br. w godz. 11.00-15.00 w siedzibie Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Skrzatów 1 w Krakowie odbędzie się konferencja, której celem jest konsultacja projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 1 PSP, tj. Zapotrzebowaniem gospodarki krajowej na surowce mineralne.

Gośćmi paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad założeniami Polityki Surowcowej Państwa. Podczas paneli dyskusyjnych porozmawiamy z ekspertami i użytkownikami surowców o potrzebach gospodarki krajowej oraz zasadach wykorzystania naszego potencjału geologicznego i identyfikacji potencjalnych obszarów niszowych rynku surowcowego. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości i ograniczeń geologii w nauce i edukacji oraz lokalnych kwestii związanych z geologią.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie udziału do dnia 15 stycznia 2018 r. na adres psp@mos.gov.pl

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, któremu Ministerstwo Środowiska powierzyło organizację konferencji. Osoba wyznaczona do kontaktów w PIG-PIB:  Anna Bagińska, tel. (22) 45 92 174, tel. kom. 607 702 049; e-mail: anna.baginska@pgi.gov.pl


Załączniki